dr inż. Marek Wawer

Dyscypliny KBN: inżynieria rolnicza
Specjalności: INŻYNIERIA ROLNICZA, Grafika Inżynierska
Stopień naukowy: dr inż.

Zainteresowania naukowe:
grafika inżynierska.

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |